Obowiązek informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski. Uprzejmie informujemy, że LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski, przetwarza Państwa dane (adres e-mail) w celu przesyłania zleceń, ofert, komunikatów, newsletterów. Administratorem Państwa danych osobowych (adresu e-mail) jest LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski z siedzibą w 07-200 Wyszków ul. Pułtuska 153/19. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych (e-mail) regulują wdrożone procedury bezpieczeństwa zgodnie z RODO. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich edycji, zmian lub usunięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres biuro@dzwigi-lewandowski.pl Do momentu braku zamówienia Administrator przetwarza jedynie Państwa adres e-mail. Dopiero po dokonanym przez Państwa zamówieniu na zasadzie dobrowolności na dalszym etapie Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci (adres e-mail, dane firmy, dane kontaktowe, imię i nazwisko, stanowisko, zakres i rodzaj działalności) w celu realizacji zamówienia.