Wynajem dźwigów i usługi dźwigowe a odwrotne obciążenie

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana w ustawie o VAT. Dodano obowiązek opodatkowania niektórych usług budowlanych z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, zgodnie z załącznikiem nr 14 ustawy o VAT. Wraz z objęciem usług budowlanych tym mechanizmem pojawiło się wiele wątpliwości i pytań. Czy rozładunek towarów za pomocą dźwigu to usługa dźwigowa podlegająca odwrotnemu obciążeniu ?. Czy za wynajem dźwigu do prac na zlecenie podwykonawcy można wystawić fakturę VAT z odwrotnym obciążeniem ?. Czy wynajem dźwigu z obsługą operatora zalicza się do PKWiU z 2008 roku o numerze 43.99.90.0 ?.

W jakich warunkach wystąpi odwrotne obciążenie na usługi dźwigowe ?
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 8 ustawy o VAT, na usługi dźwigowe, które są wymienione w załączniku nr 14 ustawy o VAT ( pozycja nr 48, PKWiU nr 43.99.90.0 ) odwrotne obciążenie wystąpi w sytuacji, gdy:
– firma która świadczy usługi dźwigowe jako podwykonawca, jest podatnikiem niezwolnionym podmiotowo z VAT i świadczy usługi wymienione w pozycji od nr 2 do nr 48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT
– nabywca usługi jest czynnym podatnikiem VAT
– firma świadcząca usługi dźwigowe z obsługą operatora wykonuje je jako podwykonawca

Odwrotne obciążenie stosujemy wówczas gdy zachodzi sytuacja usługi stanowiącej roboty budowlane świadczonych przez usługobiorcę części lub całości robót budowlanych świadczonych przez innego podatnika ( z reguły jest nim inwestor )

Usługobiorca ujęty w załączniku nr 14 ustawy o VAT ma obowiązek doliczyć należny podatek VAT do kwoty widniejącej na fakturze. Transakcja  musi być również ujęta w rejestrze VAT po stronie sprzedaży w miesiącu, w którym była wykonana usługa.

Pobierz druk zlecenia:

Dźwigi  10 – 30 ton

USŁUGI DŹWIGOWE Ryszard Lewandowski

Druk zlecenia – PDF »

Druk zlecenia – ODT »

Dźwigi  40 – 80 ton

LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski

Druk zlecenia – PDF »

Druk zlecenia – ODT »