Wynajem dźwigów i usługi dźwigowe a obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności MPP

Od 1 listopada 2019 roku nastąpiła zmiana w ustawie o VAT. Zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) na usługi dźwigowe,wynajem dźwigu z obsługą operatora które są wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT ( pozycja nr 144, PKWiU nr 43.99.90.0 ), powstał obowiązkowy Mechanizm Podzielnej Płatności MPP. Wraz z objęciem usług budowlanych tym mechanizmem pojawiło się wiele wątpliwości i pytań. Na czym polega mechanizm podzielnej płatności MPP ?
Mechanizm Podzielonej Płatności MPP polega na tym, że nabywca usługi płaci za fakturę na dwa rachunki dostawcy – kwota netto faktury trafia na rachunek bieżący, a wartość podatku VAT na specjalnie utworzony do tego celu rachunek VAT.

W jakich warunkach wystąpi obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności na usługi dźwigowe, wynajem dźwigu wraz z obsługą operatora ?

Kwota faktury wynosi powyżej 15.000 zł brutto a nabywca i dostawca jest czynnym podatnikiem VAT.
Wystawca faktury, do której ma być stosowana  podzielna płatność, musi umieszczać na niej adnotację „Mechanizm Podzielnej Płatności”, która informuje o obowiązku zastosowania tego mechanizmu.
Nabywca usługi wypełnia jeden komunikat przelewu, który jest udostępniany przez bank. Wskazuję w przelewie kwotę VAT, kwotę sprzedaży brutto, numer faktury i NIP wystawcy faktury. Wystarczy zastosować ten komunikat a bank podzieli płatności i przekaże wskazaną w komunikacie kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy usługi, a pozostałą kwotę na rachunek standardowy.

Pobierz druk zlecenia:

Dźwig 30 ton

USŁUGI DŹWIGOWE Ryszard Lewandowski

Druk zlecenia – PDF »

Druk zlecenia – ODT »

Dźwigi 30 – 120 ton

LEWANDOWSKI Paweł Lewandowski

Druk zlecenia – PDF »

Druk zlecenia – ODT »